Råkaffeböneextrakt och tester för att utvärdera effektiviteten och säkerheten av viktnedgångskosttillskott med råkaffeböneextrakt som innehåll.

Råkaffeböneextrakt och tester för att utvärdera effektiviteten och säkerheten av viktnedgångskosttillskott med råkaffeböneextrakt som innehåll.

Hälsan hos de mest utvecklade samhällena lämnar inga illusioner – övervikt och fetma bland unga och vuxna personer sprider och når ett epidemiskt tillstånd på grund av en “tyst mördare”. Många länder implementerar speciella kostrekommendationer och program för att hjälpa personer med fetma att kämpa mot sina hälsotillstånd. Tyvärr i många fall införs döda lagar och regleringar som inte levererar de förväntade resultaten dietläkarna väntar på. Ett sådant tillstånd är vad många viktnedgångspreparattillverkare kallar för “en mäld i bruket”. Varje år distribueras tiotals produkter som lovar överviktiga människor en effektiv lösning till deras problem de kämpar med.

Människor intresserade i att utforska viktnedgångsämnet närmare kommer säkerligen ihåg effektiva produkter såsom Meridia, Zelixa och Adipex, som trots sin effektivitet ledde till allvarliga hälsoproblem. Därmed har vi valt att “röntgense” en av de naturliga produkterna som verkar leverera ny kvalité i segmentet för viktnedgångspreparat. Är dock, råkaffeböneextrakt – då det är vad som diskuteras – en effektiv och säker metod? Vi kommer att försöka besvara detta med den tillgängliga forskningen och åsikter som finns idag från användare av viktnedgångspiller med råkaffeböneextrakt som innehåll.

Viktnedgångspreparat med innehåll från växtextrakt har nyligen erövrat viktnedgångsmarknaden, fast flera fördelsaktiga egenskaper hos dessa naturliga extrakt har varit kända i hundratals år. En av de lovande ingredienserna använd i produktionen av viktnedgångspiller är råkaffeböneextrakt som innehåller ett högt innehåll av klorgenisk syra. Detta ämne används i många viktnedgångspiller då det begränsar glukosupptagningen och snabbar upp fettförbränningen. Nedanför presenterar vi resultaten som varade i 22 veckor vars syfte var att visa att användningen av viktnedgångspiller med råkaffeböneextrakt är säkert och att de tillgängliga produkterna med ämnet verkligen är effektiva.

Forskningsmetod för råkaffeböneextraktets effektivitet

Forskning gällande effektiviteten hos råkaffeböneextrakt, användes en grupp på 16 vuxna med diagnosen fetma. Deltagarna fick antingen en hög koncentration av råkaffeböneextrakt (1050mg), låg koncentration (700mg) eller en placebo. Korsförhör tog sex veckor och varje efterföljande fas föregicks av en två veckors frist, för att exkludera möjliga sjukdomar orsakade av råkaffeböneextraktet i de föregående faserna. Alla patienter genomgick tester och referenspunkterna var grundläggande kroppsviktsmätningar, BMI-indikatorer och fettvävnad. Blodtryck och pulsen togs också.

Resultaten gällande effektviteten hos råkaffeböneextrakt

Resultaten i studierna med råkaffeböneextrakt visar på en mycket positiv bild. Alla deltagare noterade en signifikant minskning kroppsvikt (-8,04 ± 2.31 ​​kg), minskning av BMI-index (-2,92 ± 0,85 kg/m2) och minskning i fettvävnaden (4,44% ± 2,00%). En minskning i hjärtslag noterades också bland deltagarna (-2,56 ± 2,85 beats per minute). Det är värt att nämna att dessa resultat uppstod tack vare råkaffeböneextraktet och påverkades ej av kost eller livsstil. Efter studierna gick endast sex personer tillbaka till referenspunkterna gällande vikten.

Slutsatser angående effektiviteten hos råkaffeböneextrakt

Resultaten i dessa studier genomförda på en representative grupp indikerar att råkaffeböneextrakt visar på en hög effektivitet där långsiktig terapi kan föra positive resultat för människor som kämpar med sin övervikt. Dessutom noterades ingen negative effekt från användningen av råkaffeböneextrakt hos deltagarna.

Denna artikel verkar bekräfta den höga potentialen hos råkaffeböneextrakt. Viktnedgångspiller som innehåller råkaffeböneextrakt kan säkert användas och sidoeffekter är ej troliga.

Vi råder dig att regelbundet besöka vår sida då vi snart kommer att publicera fler artiklar om viktnedgångspiller med råkaffeböneextrakt, vilket verkar vara allt hopp nu för överviktiga och personer med fetma.